13 Th7

“Kim Marcom đã hoàn thành corporate video song ngữ để giới thiệu doanh nghiệp Hải Sơn đến với đối tác đầu tư Nhật Bản. Phong cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn làm tôi cảm thấy thật sự hài lòng. Thành công của Công ty Hải Sơn lần này cũng chính là thành công của các bạn. Chúc mừng.”

You cannot copy content of this page

(+84) 917 407 966
Liên hệ