30 Th12

Aria Đà Nẵng là đơn vị dự án bất động sản được PV Bank đầu tư với mô hình Vogue Integrated Resort – Tổ hợp căn hộ du lịch – biệt thự – khách sạn nghỉ dưỡng. Để quảng bá cho chiến dịch truyền thông dự án bất động sản, Aira Đà Nẵng đã lựa chọn Kim Marcom làm đối tác sản xuất cho dự án TVC

You cannot copy content of this page

(+84) 917 407 966
Liên hệ